Ishodovanje dozvola za Izvanredni prijevoz

Nudimo uslugu ishodovanja dozvola za izvanredne prijevoze.

Sukladno mišljenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za cestovnu i željezničku infrastrukturu, o provedbi Pravilnika o izvanrednom prijevozu NN 92/2018, KLASA: 011-01/14-02/38, URBROJ: 530-06-1-18-31, od 30. 10. 2018. obavještavamo vas o slijedećem:

Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/2018) stupio je na snagu 25. listopada 2018. godine. Člankom 17. Pravilnika propisano je da zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz podnosi Agent za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18).

Temeljem članka 96. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, za obavljanje agencijske djelatnosti potrebno je imati licenciju koju izdaje ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa. Ažurirani popis licenciranih subjekata dostupan je na internet stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sukladno članku 118. st. 10. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koji obavljaju agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu dužni su se uskladiti s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno do 19. studenog 2018. godine.S obzirom na navedeno, za potrebe provođenja postupka izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, a u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, svi zaprimljeni zahtjevi za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz.