EU FONDOVI

Naziv projekta

TRGOMETAL – Green Energy Solution                                                                   

Kratki opis projekta

Projekt se odnosi na ulaganje u fotonaponsku elektranu, te u nove strojeve (2 mosne dizalice i 6 aparata za zavarivanje), s ciljem povećanja efikasnosti i kapaciteta proizvodnje uz poštivanje suvremenih ekoloških zahtjeva.

U svrhu adekvatne i pravovremene provedbe projekta, ulaže se u aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta. Sve navedeno utjecat će na povećanje efikasnosti i kapaciteta proizvodnje uz poštivanje suvremenih ekoloških zahtjeva.

Ciljevi projekta:

Povećanje efikasnosti i kapaciteta proizvodnje uz poštivanje suvremenih ekoloških zahtjeva, što će u konačnici dovesti do značajnog do povećanja prihoda, izvoza i broja zaposlenih te do smanjenja korištenja konvencionalnih izvora energije, smanjenja emisije CO2, kao i do ušteda isporučene energije.

Očekivani rezultati projekta:

  1. KORIŠTENJE OIE – uspostavom fotonaponske elektrane
  2. POVEĆANJE PROIZVODNIH KAPACITETA – nabavom novih strojeva
  3. POVEĆANJE PRIHODA – 47% u 2026. godini u odnosu na 2021. godinu
  4. POVEĆANJE IZVOZA – 47% u 2026. godini u odnosu na 2021. godinu
  5. POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH – zapošljavanjem 10 novih radnika do kraja 2026. godine
  6. SMANJENJE TROŠKOVA ENERGIJE – 34% u odnosu na troškove prije provedbe projekta

Ukupna vrijednost projekta:

720.571,90 EUR                                                                             

EU POTPORA:

322.864,52 EUR                                                                             

Razdoblje provedbe projekta:

01.07.2023. – 01.07.2025.

Kontakt osoba za više informacija:

Nevenka Roce, +385 52 567 209

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika TRGOMETAL d.o.o.

Projekt je financirala Europska unija – NextGenerationEU